Informatie voor jeugd (12-18)

Stel: je zit niet goed in je vel en dit duurt naar jouw gevoel al behoorlijk lang. Je komt er niet meer uit in je eentje. Ook niet wanneer je er met vrienden over praat, of met je ouders. Of misschien wil je er juist met niemand over praten, kan ook. Het kan in dat geval fijn zijn om begeleiding te krijgen. Je praat dan met iemand die je niet kent en die hierdoor geen mening heeft over je situatie.

 

Begeleiding door counseling of therapie

Bij Het Huis van Zuid kun je begeleid worden door middel van integratieve counseling en therapie. Beide zijn bedoeld voor jongeren die (even) niet lekker in hun vel zitten, die ergens moeite mee hebben en die daar graag wat aan willen doen.

Bij counseling heeft dat wat je wil leren vaak te maken met gedrag dat je wil veranderen of gedachten die je anders zou willen. Je wil bijvoorbeeld leren om ‘nee’ te zeggen of om wat positiever over dingen te denken.

Bij therapie heeft dat waar je tegenaan loopt meer te maken met je emoties en gevoelens. Je voelt je bijvoorbeeld al een tijdje somber of verdrietig en je wil je graag wat vaker blij en gelukkig voelen. Of je bent bang voor iets of iemand en je wil leren hoe je hiermee om kunt gaan.

Het Huis van Zuid gaat ervan uit dat je de kwaliteiten al in je hebt die jou kunnen helpen je moeilijkheid het hoofd te bieden. Je hebt alleen wat hulp nodig om ze te kunnen vinden en ze te kunnen inzetten. De counselor of therapeut helpt je tijdens de begeleiding in het zoeken en realiseren van jouw eigen oplossingen. Je krijgt de ruimte om te onderzoeken welke sterke kanten van jezelf je kunt gebruiken om je weer beter te voelen.

De begeleiding bestaat uit ongeveer 10 gesprekken van een uur, afhankelijk van jouw hulpvraag. Het kunnen er dus ook minder of meer zijn. De gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte van Het Huis van Zuid. Tijdens de gesprekken kijken we samen naar een manier van werken die bij jou past. We zullen veel praten, en afhankelijk van wat bij jou past doen we ook (rollen)spellen, creatieve activiteiten en ontspanningsoefeningen. Niemand is hetzelfde, dus de manier van werken zal bij iedereen anders zijn. Jij wordt gezien als een uniek mens met unieke gedachten en gevoelens. En: jij kent jezelf het beste. 

 

Doel

Het doel van de begeleiding is dat jij weer lekker in zijn vel zit en zelf weet hoe je je kwaliteiten in kan zetten om met je moeilijkheid om te gaan.

 

Wanneer begeleiding?

Je kunt denken aan begeleiding wanneer:
• je erg verlegen bent en daar last van hebt.
• je het lastig vindt om vrienden te maken en je je afvraagt hoe je dat kunt doen.
• je last hebt van faalangst: je bent bijvoorbeeld bang om fouten te maken en krijgt black-outs tijdens toetsen en proefwerken.
• je wordt gepest en je niet weet wat je hieraan kunt doen.
• je zelf een pester bent en dit niet meer wilt zijn.
• je ouders gaan scheiden en je daar last van hebt.
• iemand die je goed kent is overleden of erg ziek is en je niet weet hoe je hier mee om kunt gaan.
• je vaak boos bent en dit niet meer wilt zijn.
• je niet lekker in je vel zit en je eigenlijk niet precies weet waarom dat is.
• je veel ruzie maakt met je ouders, met docenten of met leeftijdsgenoten en je dit wil stoppen en je weet niet hoe.
• je hoogbegaafd bent, of ADHD hebt, autistisch bent, of een chronische ziekte, en je niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan.
• je last hebt van lichamelijke klachten die door spanning of stress komen, zoals buikpijn, hoofdpijn en slaapproblemen.
 
Natuurlijk kunnen er ook andere dingen zijn die niet goed lukken of die je boos, verdrietig of bang maken. Het kan fijn zijn om er met iemand over te praten. Iemand die je kan helpen om de dingen die je moeilijk vindt, wat makkelijker te maken. 
 

 

Hoe verloopt de begeleiding?

Intake

Nadat er contact is geweest per email of telefoon vindt er een intakegesprek plaats. Als je wilt, mogen je ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn, dit mag je zelf bepalen. Tijdens de intake maken we kennis met elkaar: we kijken of ‘het klikt’. Ook bespreken we waar je tegenaan loopt en wat je anders wilt doen in je leven.

De sessie

In totaal spreken we ongeveer 10 keer af, dit kan ook meer of minder zijn. Elk gesprek duurt een uur. Samen gaan we onderzoeken wat je moeilijk vindt, en welke eigenschappen je in huis hebt om dat wat je moeilijk vindt wat makkelijker te maken.

Gesprek met je ouders

Soms is het nodig dat de therapeut ook met je ouders praat. Dat wordt altijd eerst met jou overlegd. In zo’n oudergesprek wordt gekeken hoe je ouders jou kunnen helpen bij wat jij graag anders zou willen doen.

Afsluiting

Als je doel bereikt is en als je je weer fijn voelt, dan wordt het tijd om de begeleiding af te ronden. We voeren een afsluitend gesprek. Ook praten we over wat je zelf kan doen wanneer het even niet zo lekker gaat en de begeleiding is afgelopen. Uiteraard kun je later altijd nog eens terug komen, mocht je weer even wat hulp nodig hebben. Ook dan ben je weer van harte welkom.