BLOG augustus 2020

Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen stromen de nieuwe aanmeldingen binnen in de praktijk. Vaak word ik al in de laatste vakantieweken vanaf camping of vakantiehuis gemaild door ouders met de vraag of hun zoon of dochter in begeleiding kan komen. Het zijn opvallend meer aanmeldingen dan voorgaande jaren, met name onder kinderen vanaf 12 jaar oud. Mijn vermoeden dat corona onder deze leeftijdsgroep (nog) meer teweeg heeft gebracht dan menigeen denkt, lijkt te worden bevestigd.

De eerste vraag die ouders mij stellen bij het aanmelden van hun zoon of dochter is wat nu eigenlijk het verschil is tussen een kindercoach en een kindertherapeut? Achter deze vraag schuilt ook nog wel eens wat bezorgdheid: een therapeut klinkt meteen zo ‘zwaar’, een coach zal toch wel ‘genoeg’ zijn…? Toch..?

Tijd om hier wat meer inzicht in te geven! Dat doe ik vanuit de zienswijze van de integratieve therapie.*

Om te beginnen: uitgangspunt is altijd het kind en datgene waar het kind last van heeft. Wanneer de hulpvraag van een kind (en zijn ouders) duidelijk is, dan wordt ook helder bij welke vorm van begeleiding een kind het meest gebaat is. Uiteraard krijgt een kind bij voorkeur de best passende begeleiding.

Ervaart een kind problemen in zijn denken en doen, dan is coaching (zelf gebruik ik de term ‘counseling’) een voor de hand liggende keuze. Counseling is kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen die tijdelijk uit balans zijn. Hierbij wordt gezocht naar mogelijkheden om een moeilijkheid praktisch op te lossen. Heeft een kind bijvoorbeeld last van faalangst, dan heeft het vaak last van gedachten zoals ‘dat gaat mij nooit lukken’ en ‘dat kan ik niet’. Binnen counseling worden deze gedachten samen met de cliënt onderzocht en omgezet naar meer helpende gedachten, zoals ‘ik probeer het gewoon, ik zie wel wat er dan gebeurt’. Vaak wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, de Axenroos, rollenspellen en ontspanningsoefeningen. Begeleiding bestaat doorgaans uit ongeveer 10 sessies van een uur.

Liggen de problemen van een kind meer op het emotionele vlak (angst, boosheid, verdriet) of ervaart het kind problemen op het gebied van zingeving dan is therapie meer passend. Therapie is meer gericht op het verkennen en uitdiepen van dat waar een kind last van heeft. Bij therapie is er naast het denken en het doen ook aandacht voor emoties en ruimte voor vragen op het gebied van zingeving: ‘wie ben ik?’, ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ De therapievormen zijn intensiever dan die bij coaching. Er wordt o.a. gewerkt met begeleidingsvormen uit de inzichtgevende therapie, gestalttherapie, systeemtherapie en structurele gezinstherapie. Tijdens therapiesessies kunnen emoties en onverwerkte trauma’s naar boven komen en verwerkt worden in een veilige omgeving. Aangezien psychotherapie een intensievere vorm van begeleiding is, is de begeleidingsperiode vaak wat langer. Gemiddeld gaat het om 12 tot 15 sessies.

Coaching/counseling is dus gericht op problematieken die meer aan de oppervlakte van de psyche liggen. Gaandeweg een coach-traject kan natuurlijk blijken dat een kind toch meer gebaat is bij therapie. Een gedegen coach zal dit altijd opmerken en het kind vervolgens doorverwijzen naar een therapeut.

Bij Het Huis van Zuid kan een kind zowel door middel van integratieve counseling als door therapie worden begeleid. Wel zo handig ;-)

Overigens, wanneer een kind eenmaal in begeleiding is, zal het zelf geen verschil ervaren tussen coaching of therapie. Nog belangrijker dan de vraag welke vorm van begeleiding geschikt is voor jouw kind, is namelijk de vraag: met wie voelt mijn kind een ‘klik’?. Met name het contact tussen de cliënt en de coach of therapeut is helend. Een kind in nood heeft het nodig te ervaren dat hij gezien en gehoord wordt en ‘okay’ is, ongeacht welk gedrag hij laat zien of welke moeilijkheden hij tegen komt in zijn leven.

Ps

De tweede vraag die ouders me stellen is steevast: wat betekent dan ‘integratief….??’ Het antwoord hierop lees je hier op de site!

*zoals onderwezen door de Nederlandse Academie van Integratieve Psychotherapie Vesta.