Counseling en therapie: wat is het verschil?

Bij Het Huis van Zuid kan je kind begeleid worden door middel van integratieve counseling en therapie.

Counseling is kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die tijdelijk uit balans zijn. Binnen counseling wordt gezocht naar mogelijkheden om een moeilijkheid praktisch op te lossen. De nadruk ligt hier op het denken en doen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met cognitieve gedragstherapie, rollenspellen en ontspanningsoefeningen. De begeleiding bestaat uit ongeveer 10 sessies van een uur, afhankelijk van de hulpvraag van je kind

Therapie is meer gericht op het verkennen en uitdiepen van de moeilijkheid van je kind. Bij psychotherapie is er naast het denken en doen ook aandacht voor emoties en ruimte voor vragen als ‘wie ben ik?’ of ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’. De therapievormen zijn hierdoor intensiever. Tijdens therapiesessies kunnen onverwerkte trauma’s naar boven komen en verwerkt worden in een veilige omgeving. Hierdoor kan op een dieper niveau een oplossing worden gevonden voor de moeilijkheid van je kind.  Aangezien psychotherapie een intensievere vorm van begeleiding is, is de begeleidingsperiode langer. Gemiddeld gaat het om 12 tot 15 sessies. 

Voor integratieve counseling en therapie is geen verwijzing nodig van een huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is geen wachtlijst. Uiteraard zijn gesprekken vertrouwelijk.